ReGen Villages

ReGen Villages

 

 

Zrównoważone rolnictwo, generowanie energii odnawialnej oraz efektywna gospodarka zasobami. To ambitny projekt Duńskiego studia architektonicznego EFEKT, który stworzył suwerenny energetycznie i żywnościowo projekt wioski ReGen Villages.

Oczekuje się, że wioska będzie wytwarzać duże ilości żywności ekologicznej rocznie, poza owocami i warzywami planowana jest stworzenie warunków hodowli drobiu, ryb oraz bydła.

 

 

Pierwsza pilotażowa wioska ReGen ma powstać w Holenderskim Almere, praca nad setką mieszkań mają potrwać do końca tego roku.

Projekt ma być poszerzony również o miasta na terenie Szwecji, Norwegi, Danii oraz Niemiec.