wstecz

olcha (Alnus Mill.)

drzewo sięgające do 20 – 25 m,
powszechnie występujące na całym świecie w około 30 gatunkach.
W europie rośnie głównie na terenach podmokłych wzdłuż dużych rzek
i na terenach jezior. jej wyjątkowa odporność na zanieczyszczenia
środowiska, spowodowała, że wykorzystuje się ją przy zalesianiu
i rekultywacji terenów poprzemysłowych. olchę wraz z jałowcem używa się
do wędzenia lub do sporządzania tzw. „smółki” wędzarniczej.

olcha jest bardzo wymagającym, ale też bardzo wdzięcznym surowcem
w stolarstwie meblowym. dzięki bogactwu naturalnych struktur usłojenia
oraz wysękowienia i nieregularnym przesunięciom rdzenia w kompozycji
z różnorodnością barw – od jasno złocistych poprzez głębokie, miodowe
oranże, aż do ciemnego brązu – każdy przedmiot wykonany z olchy
jest swego rodzaju unikatem.


olcha lite drewno